Κων. Μελενίκου 3, Θεσσαλονίκη 54 635

Παναγιωτόπουλος Π. Κυριάκος

Ομότιμος Καθηγητής Εδαφολογίας τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι πτυχιούχος Γεωπονίας (Α.Π.Θ, 1970). Κατά την περίοδο 1978-1981 και με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου του Άμπερντην (Department of Soil Science, Aberdeen University) της Μεγάλης Βρετανίας και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα Εδαφοφυσικής (Ph. D. in Soil Physics).

Στο Εργαστήριο Εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ διορίστηκε ως Βοηθός το 1974 και αφού εξελίχθηκε σε όλες τις ενδιάμεσες βαθμίδες, εκλέχθηκε Καθηγητής το 1996. Από την αρχή μέχρι το τέλος της πανεπιστημιακής του θητείας (2014) ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά τόσο της Γεωπονικής Σχολής όσο και του ΑΠΘ. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής του Εργαστηρίου
Εδαφολογίας και του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής της Γεωπονικής Σχολής. Έχει πραγματοποιήσει πλούσιο διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ενώ καθοδήγησε μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών για την εκπόνηση Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών. Το ερευνητικό του έργο δημοσιεύτηκε σε έγκριτα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και σε Πρακτικά εθνικών και διεθνών Συνεδρίων.
Έχει συγγράψει τα βιβλία Εδαφολογία και Εδαφοφυσική ενώ συμμετείχε στη
συγγραφή του βιβλίου Μεταφορά Μάζας σε περιβαλλοντικές διεργασίες. Είναι μέλος Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και Οργανισμών.

Edafofisiki Panagiotopoulos . Προβολή

Εδαφοφυσική

35,00€

Edafologia . Προβολή

Εδαφολογία

33,00€

Εκδόσεις Βιβλίων

Από το 1934 κοντά στο φοιτητικό κοινό και τους καθηγητές, με καλαίσθητες και ποιοτικές εκδόσεις πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

Διανομή Βιβλίων

Το κατάστημα μας λειτουργεί ως Σημείο Διανομής συγγραμμάτων μέσω του Συστήματος Εύδοξος.

Βιβλιοπωλείο

Βιβλία που καλύπτουν διάφορα επιστημονικά πεδία, με εξειδίκευση στις Γεωτεχνικές και Θετικές Επιστήμες.